Tiến hành sản xuất

Tiến hành sản xuất
Ngày đăng: 14/07/2022 10:26 AM

–  Tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất

Tiếp nhận bản vẽ từ bộ phận thiết kế hoặc khách hàng; phản hồi về tính hợp lý trong thiết kế; nhận hồ sơ điều chỉnh nếu cần thay đổi cho phù hợp với thực tế sản xuất; khảo sát kích thước hiện trạng.

–  Thống kê vật tư, vật liệu

–  Gia công sản phẩm

–  Lắp ráp sản phẩm

–  Hoàn thiện sản phẩm

–  Kiểm tra thành phẩm

–  Đóng gói sản phẩm

–  Lắp đặt sản phẩm và nghiệm thu

Kiểm tra lại bản vẽ và vị trí lắp đặt; tiến hành lắp đặt sản phẩm; bàn giao bộ phận kinh doanh làm cơ sở nghiệm thu với khách hàng.

Zalo
Hotline