Duyệt thiết kế mặt bằng

Duyệt thiết kế mặt bằng
Ngày đăng: 14/07/2022 10:27 AM

– Thời gian: Sau 1 đến 2 ngày từ khi khảo sát mặt bằng.

– Bàn giao bản thiết kế mặt bằng cho khách hàng (Qua email – zalo – Facebook –  trực tiếp)

Zalo
Hotline